TAURON

Wyniki finansowe

Publikacja:

Grupa TAURON rozpoczyna trzeci program poprawy efektywności – oszczędności wyniosą 1,3 mld zł09.03.2016

Grupa TAURON przyjęła program poprawy efektywności na lata 2016-2018. Program obejmie wszystkie obszary działalności holdingu i przyniesie 1,3 mld zł oszczędności. Łączny skumulowany wzrost EBITDA z tytułu Programu Poprawy Efektywności w latach 2016-2018 szacowany jest na ok. 1 mld zł.

TAURON ma zabezpieczone finansowanie inwestycji08.12.2015

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia, które odbyło się 8 grudnia, akcjonariusze nie zdecydowali się na podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji niemych. Spółka będzie realizować program inwestycyjny na dotychczasowych zasadach, tj. ...

TAURON: Kolejne 400 mln zł dostępnego finansowania20.11.2015

TAURON Polska Energia zawarł 20 listopada z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł. ...

TAURON: Coraz lepsze wyniki obszaru Wydobycie10.11.2015

Obszar Wydobycie Grupy TAURON uzyskał w III kw. 2015 r. 134,7 mln zł EBITDA wobec 55,3 mln zł rok wcześniej. Dobry wynik był możliwy m.in. dzięki osiągnięciu wysokich wolumenów wydobycia i sprzedaży węgla oraz uelastycznieniu świadczeń dla byłych pracowników.

Grupa TAURON: Ponad 1 mld zł zysku netto po trzech kwartałach10.11.2015

Grupa TAURON dobrze radzi sobie w trudnym otoczeniu rynkowym, co potwierdzają wyniki wypracowane po trzech kwartałach tego roku.

TAURON poprawia efektywność28.10.2015

Zarząd TAURON Polska Energia prowadzi działania, które pozytywnie wpłyną na sytuację finansową Grupy i pozwolą na poprawę - na stabilną - perspektywy ratingu kredytowego Fitch (BBB). Program poprawy efektywności na lata 2013-2015 przynosi wyższe oszczędności niż planowano. Wkrótce ruszy kolejny. ...